Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je regionálnou kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom pôsobiacou v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava.

Za dlhé desaťročia aktívneho pôsobenia v oblasti miestnej a regionálnej kultúry sa stalo inštitúciou s vysokým odborným kreditom, tradíciou, systematickosťou a koncepčnosťou pri vyhľadávaní, uchovávaní, sprístupňovaní, zveľaďovaní a propagovaní tradičných i súčasných hodnôt v región i šírení nových vedomostí a zručností.

Je odborným programovým a poradenským centrom pre kultúru a vzdelávanie v regióne, organizátorom a spoluorganizátorom projektov regionálneho i nadregionálneho charakteru – festivalov, súťaží, prehliadok, výstav, tvorivých dielní a vzdelávacích podujatí. V spolupráci s miestnou samosprávou sa mnohé stali trvalou súčasťou kultúrneho kalendára regiónu.

Oblasti pôsobenia

 • rozvoj a ochrana tradičnej ľudovej kultúry a kultúrneho dedičstva
 • záujmová umelecká činnosť: umelecký prednes a literatúra, divadlo detí a dospelých, hudba, folklór, ľudová umelecká a remeselná tvorba, film, fotografia, výtvarné umenie
 • vzdelávacia činnosti pre všetky vekové, záujmové a sociálne skupiny
 • regionálna výchova, kronikárska činnosť, občianska obradnosť
 • zaznamenávanie, archivácia a digitalizácia prejavov regionálnej kultúry
 • publikačná a vydavateľská činnosť

Záujmové kolektívy pri POS

 • Fotoklub Fénix
 • Klub paličkovej čipky
 • Výtvarný ateliér – klub neprofesionálnych výtvarníkov 
   

Kde nás nájdete?

Ul. slovenských partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica, SK
+421424321367
pospb@pospb.sk
http://www.pospb.sk/

Prihláste sa na odber noviniek

Budete vždy vidieť, čo sa deje. Novinky Vám budeme zasielať max. raz týždenne.
V prípade potreby sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť.


Členské organizácie

Mestá, obce, firmy a organizácie, ktorým záleží na lepšom Hornom Považí.


Dovolenka na Slovensku - Dobrý nápad Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky